Topné elementy, měření a regulace teploty, termokamery a pyrometry

Plastikářský průmysl

Toto moderní odvětví se vyvíjí současně s modernizací a automatizací provozů a také s ohledem na aktuální stav a požadavky světového trhu.
Firma Hotset ČR s.r.o. je jeden z hlavních dodavatelů topných těles pro ohřev plastifikačních válců vstřikovacích strojů a extruderů, vstřikovacích lisů a jiných zařízení v tomto segmentu průmyslu.
Jako hlavní novinku pro plastikářský průmysl, Hotset vynalezl Z – Systém .

Z – System : Selektivně, správná teplota ve správný čas, přesně na správném místě v dutině.

Dodáváme topná tělesa, která jsou přímo konstruovaná pro trysky s horkým vtokem s a bez výkonového rozložení. https://hotset.cz/product-category/hotset/topne-elementy/spiralove-topne-patrony-hotspring/ .
S naším širokým sortimentem hermeticky utěsněných topných pásků, určených převážně pro ohřev trysek vstřikovacích lisů, se snažíme uspokojit veškeré požadavky na rozměry, výkony a provozní teploty.

Konstrukce vstřikovacího stroje

Moderní vstřikovací stroje využívají šneku, který zároveň nabírá materiál do plastifikační jednotky. V plastifikační jednotce se plastový granulát nahřeje na požadovanou teplotu a vlivem komprese (protitlaku) zhutní a zbaví bublin. Na obou stranách stroje jsou uchyceny dvě do sebe zapadající ocelové části formy – vstřikovacího nástroje (forma může být i z jiného materiálu). Vstřikovací forma má chladicí (temperační) dutiny, kam je hadicemi přivedena chladicí (temperační) kapalina (povětšinou voda) s nuceným oběhem. Při zavření obou polovin formy do sebe se pohybem šneku uvnitř plastikační jednotky vstříkne do formy vysokým tlakem (až 100 MPa) polymerní taveninu plast. Ta se ve formě vysokým tlakem vstříkne do všech částí. Pro správné odformování je nutné aby během vstřikování materiálu unikly z formy všechny plyny – nutné odvzdušnění nástroje. Zpravidla u vstřikovacích nástrojů postačí jako odvzdušnění vůle mezi vyhazovacími trny (vyhazovači) a nástrojem nebo mezi pohyblivými tvarovými částmi nástroje. Někdy je třeba vyrobit zvláštní technologické odvzdušnění – kanálek šířky 2–5 mm, tloušťky max. několik setin milimetru.

Po vstříknutí přijde na řadu nutný čas na chlazení formy. Forma bývá udržována na konstantní teplotě dané technologickými požadavky (20–90 °C). Poté se forma otevře a vypadne nebo je vyjmut hotový, vytvarovaný kus. Stejný postup se děje i v případě, že je do formy před vstříknutím založen kovový nebo plastový díl (zálisek). Forma se s dílem zavře a obstříkne či zastříkne kovový nebo plastový kus dle potřeby a nastavených parametrů lisu – teploty taveniny (150–350 °C dle typu plastu), vstřikovací tlak, dotlaky, dávkovací dráhu (polštář hmoty) a rychlosti dávkování, otáčky šneku, rychlost vstřiku, dekomprese (plastikace) atd. Záleží též dost na teplotě chlazení (temperace) obou polovin formy. V případě nesprávně nastavených vstřikovacích parametrů lze očekávat různé vady na kuse, jako jsou otřepy, přestřiky, ne dostřiky a různé jiné deformace.

Vstřikování plastů je dnes možno simulovat pomocí SW modelace a již při konstrukcí dílu a nástroje se vyvarovat možným chybám. Pro kvalitní výstřiky je třeba mít správně zkonstruovaný díl a nástroj. Je třeba zvolit vhodný stroj a správně nastavit parametry. Vlivem chladnutí hmoty dochází ke smrštění. Každý materiál má specifické hodnoty smrštění a udává je odborná literatura.
Zdroj článku : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vst%C5%99ikovac%C3%AD_lis

Sledování teploty při zpracování plastů

Plastikářský průmysl klade na bezkontaktní měření teploty vysoké nároky. V příslušných výrobních procesech, například při vstřikování nebo termoformování, musí být sledovány a analyzovány zcela různé teplotní rozsahy, aby byla zaručena vysoká úroveň kvality plastů. Pro tyto nároky vyvinul Optris speciální Infračervené měřící přístroje pro sledování teploty při zpracování plastů.

Níže a v naší brožuře Temperature measurement in the plastics industry najdete některé příklady použití, při kterých byly s úspěchem použity Teploměry a Infračervené kamery Optris. Pokud potřebujete s Vaší aplikací poradit neváhejte nás kontaktovat.

Měření teploty při termoformování fólií

Při termoformování je důležitá vysoká rovnoměrně rozložená teplota plastu, aby byly potlačeny lokální spáleniny a vznik trhlin. Pro natopení teplotních režimů zařízení se používají termální kamery. Bodově měřící pyrometry přebírají řízení teploty ve výrobě sledováním definovaných měřicích bodů.

Doporučené přístroje: Infračervený teploměr optris CT LT nebo
Infračervená kamera optris PI

Bližší informace najdete v naší brožuře: Plastics industry

Měření teploty výlisku

Pro předcházení zborcení výlisku při vstřikování sleduje výrobní proces termální kamera. Měřením výlisku při otevření formy je možné odhalit přetopená a nedotopená místa na výlisku a včas přizpůsobit teplotu formy.


Doporučený přístroj: Infračervená kamera optris PI

Bližší informace najdete v naší brožuře Plastics Industry

Výroba PET lahví

Při výrobě PET láhví se prosadila technologie vyfukování. Díky ní se PET – preforma (výlisek) ohřeje a pomocí tlaku vzduchu vytlačí do požadovaného tvaru láhve. Pro kontrolu teploty preformy na více místech se hodí rychlé bodově měřící pyrometry s dobou odezvy 6 ms nebo rychlé termální kamery s měřící frekvencí minimálně 80 Hz.

Doporučené přístroje: Infračervený teploměr optris CTfast LT
nebo Infračervená kamera optris PI