Topné elementy, měření a regulace teploty, termokamery a pyrometry

Údržba

Měření teploty při servisu a údržbě

Při servisních pracích na elektrických a mechanických zařízeních, nebo při sledování teploty v klimatizační technice, všude pomáhají Infračervené teploměry a Termální kamery při včasném rozpoznání slabých míst a defektů. Neboť zejména pokud nelze pouhým okem nic rozeznat, mohou být díky měření teploty rychle a spolehlivě zjištěny závady na rozvaděčích, jističích, motorech nebo elektrických spojeních.

Zejména nápomocné jsou přitom funkce pro zjištění nejchladnějšího a nejteplejšího bodu, implementované v pyrometrech a infrakamerách, ale také řešení pro vícenásobné nasazení infračervených měřicích míst mohou zjednodušit Sledování teploty v preventivní údržbě.

Preventivní elektrická údržba

Téměř každý spotřebič, který spotřebovává proud, se před vznikem závady zahřívá. Sledování teploty pomocí ručních nebo stacionárních infračervených teploměrů a termokamer je důležitým nástrojem pro odhalení slabých míst během preventivní údržby. Eliminujte drahé odstávky zařízení a prodlužte díky preventivní údržbě životnost vašich zařízení!


Doporučené přístroje:  MSpro LT nebo Termokamera Xi 400

Analýza chyb v klimatizační technice

Ruční infračervené teploměry šetří čas a peníze při údržbě topících, větracích a klimatizačních zařízeních. Zdroje chyb, jako jsou netěsnosti nebo ucpané filtry, lze v krátkém čase lokalizovat a tím snížit neplánované odstávky.


Doporučené přístroje: Infračervený ruční teploměr optris MS LT nebo
MSplus LT