Topné elementy, měření a regulace teploty, termokamery a pyrometry

Sklářský průmysl

Sledování teploty ve sklářském průmyslu

Sklo doprovází lidstvo již po staletí. Ať už jako šperky, na fasádách, jako sklenice nebo ve všech možných barvách, formách a velikostech. Tento světlo propouštějící materiál klade obzvlášť vysoké nároky na bezkontaktní techniku měření teploty.

Jak naše brožura Basic principles of IR temperature measurement obsáhle popisuje, je potřeba silně zohlednit nejen odrazy, ale také propustnost. Podle toho, zda je potřeba měřit teplotu povrchu skla nebo teplotu předmětu za sklem, se nabízejí specifické infračervené teploměry nebo termální kamery od Optrisu.

Níže najdete některé přehledy použití a k nim příslušné produkty. Příklad použití infračervené kamery PI 450 G7 a PI 640 G7 jako řádkové kamery v zařízeních pro tvrdnutí skla najdete zde.

Měření rovných ploch

Termální kamery se používají vždy, když je třeba pozorovat rozložení teploty v určité ploše, např. při výrobě plochého skla.

Doporučený přístroj:
Termální kamera optris PI 450 G7

Přehled použití:
Měření teploty ve sklářském průmyslu

Měření pohybujících se objektů

Infračervené kamery se rovněž používají, pokud se měřené objekty pohybují, například při průmyslové produkci skleněných korálků nebo při velkých množstvích odváděných výrobků v balících a plnících zařízeních. Pokud se objekty pohybují stále v jedné dráze a stačí místo celé plochy měřit jen některé body, lze rovněž použít infračervený teploměr s vysokou měřící rychlostí.

Doporučené přístroje:
Termální kamera optris PI 400i nebo Pyrometr optris CTfast LT

Přehled použití:
Měření teploty ve sklářském průmyslu

Měření v malých prostorách

Často je pro senzor měření teploty k dispozici jen omezený prostor, například při provázání se stroji nebo zařízeními. Pro tyto účely je k dispozici speciálně vyvinutý pyrometr na sklo kompaktní série.

Doporučený přístroj:
Infračervený teploměr optris CT G5

Přehled použití:
Měření teploty ve sklářském průmyslu

Měření nejmenších objektů

IR-teploměr umožňuje měření nejmenších objektů od 1 mm ze vzdálenosti 70 mm. Odpovídající speciální vývoj pro sklářský průmysl umožňuje precizní měření teploty povrchu skla, například při výrobě laboratorního nádobí.

Doporučené přístroje:
Infračervený teploměr CTlaser G5 nebo CSlaser G5HF

Přehled použití:
Měření teploty ve sklářském průmyslu

Měření skrze sklo

Pyrometr se speciální měřící vlnovou délkou 3,9 µm je vhodný pro precizní měření teploty skrz plameny a sklo mezi 200 °C a
1.650 °C. Bezkontaktní IR-teploměry se používají pro měření obrobků v pecích skrz plameny, stejně jako pro kontinuální kontrolu teploty vyzdívky ve spalovacích pecích.

Doporučený přístroj:
Infračervený teploměr CTlaser MT

Přehled použití:
Měření teploty ve sklářském průmyslu

Měření v horkém prostředí

Pro nejtvrdší podmínky v prostorách s vysokou teplotou byl vyvinut infračervený teploměr, který může být provozován při teplotě okolí až 250 °C bez přídavného chlazení. Tento senzor může být použit v pecích nebo uzavřených komorách.

Doporučený přístroj:
Infračervený teploměr CThot LT

Přehled použití:
Měření teploty ve sklářském průmyslu